Tietosuojaseloste

Voit tulostaa tai tallentaa tämän dokumentin selaimellasi (=selaimessa: yleensä hiiren kakkospainike ja valikosta „Tallenna nimellä“). Voit myös ladata ja tallentaa tämän dokumentin PDF-formaatissa klikkaamalla „Lataa PDF“ sivun alaosassa. PDF-tiedoston avaamiseen tarvitset ilmaisen Adobe Reader -ohjelman (ladattavissa osoitteesta www.adobe.com) tai muun PDF-formaatin käsittelyyn soveltuvan ohjelman.

Tietosuojaseloste Nettilamppu.fi

Yksityisyydensuojasi on meille äärimmäisen tärkeä asia, ja sen vuoksi noudatamme kaikissa tiedonkäsittelyprosesseissamme (esim. tiedonkeruu, käsittely, prosessointi ja siirto) eurooppalaista ja suomalaista tietosuojalainsäädäntöä.

Seuraava tietosuojaseloste antaa sinulle yleiskuvan siitä, mitä tietoja sivustomme sinulta pyytää, miten näitä tietojasi käsitellään ja jaetaan, miten voit saada tietoa meille antamistasi tiedoista ja millä toimenpiteillä suojaamme antamasi tiedot.

Sisältö:

 1. Kuka on yhteystahosi (rekisterinpitäjä) tietosuoja-asioissa?
 2. Mitä tietoja tarvitsemme sinulta verkkosivustojemme käyttöä varten? Mitä tietoja kerätään ja tallennetaan käytön yhteydessä?
 3. Miten tietojani käytetään ja mahdollisesti luovutetaan kolmansille osapuolille ja mitä tarkoitusta varten näin toimitaan?
 4. Viittaukset ulkoisiin sosiaalisen median palveluihin
 5. Mitä turvatoimia toteutamme tietojesi suojaamiseksi?
 6. Sähköpostiosoitteen käyttö markkinointitarkoituksiin
 7. Tietokoneellesi tallennetaan eväste käyttäessäsi verkkosivustojamme. Mitä tämä tarkoittaa?
 8. Palveluiden käyttö markkinointi- ja analysointitarkoituksissa
  1. Käytämme Google Analyticsia. Mitä se tarkoittaa tietojesi kannalta?
  2. Käytämme Mouseflow'ta. Mitä se tarkoittaa sinun kannaltasi?
  3. Käytämme verkkosivustoillamme ns. retargeting- ja remarketing-tekniikkaa. Mitä tämä tarkoittaa?
 9. Rekisteröidyn oikeudet
 10. Tämän tietosuojaselosteen muutokset

1. Kuka on yhteystahosi (rekisterinpitäjä) tietosuoja-asioissa?

Tietosuojaan liittyvän lainsäädännön vaatimusten mukaisesti rekisterinpitäjänä on kaiken verkkosivustoillamme toteutetun tietojenkäsittelyn osalta

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
36110 Schlitz
Saksa
Telefon: +358 9 3157 9451
Sähköposti: info@nettilamppu.fi

Lainsäädännön mukaisesti olemme nimenneet seuraavan henkilön:

Karolina Burkard
Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Saksa
Sähköposti: tietosuoja@nettilamppu.fi

tietosuojavastaavaksi yrityksessämme.

Pyydämme ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaamme (edellä mainittu osoite) tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä sekä asianosaisten oikeuksiin (vrt. jäljempänä) liittyvien vaateiden laatimiseksi.

2. Mitä tietoja tarvitsemme sinulta verkkosivustojemme käyttöä varten? Mitä tietoja kerätään ja tallennetaan käytön yhteydessä?

Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity"), esimerkiksi nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, pankkitietosi ja IP-osoitteesi.

Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja lähtökohtaisesti vain, jos se on tarpeen toimivan verkkosivuston sekä sisältöjemme ja palveluidemme tarjoamiseen. Käyttäjiemme henkilötietojen kerääminen ja käyttö tapahtuu järjestelmällisesti vain käyttäjän suostumuksen tai meidän ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa suostumuksen saaminen ennakolta ei ole mahdollista tosiasiallisista syistä ja tietoja käsitellään lainsäädännön mukaisesti.

Käyttöehdot

Verkkosivustojemme käytön yhteydessä kirjataan seuraavat tiedot, jotka tallennetaan ainoastaan sisäisistä järjestelmäkohtaisista ja tilastollisista syistä, (niin kutsutut käyttötiedot):

haetut sivut, käytetty selain, käyttöjärjestelmä ja haun tehnyt verkkotunnus, sivustolle pääsyn päivämäärä ja kellonaika, käytetyt hakukoneet, ladattujen tiedostojen nimet ja asiakkaan anonymisoitu IP-osoite. Sähköisen kaupankäynnin tiedot (tilatut tuotteet, hinta, määrä).

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Tämä ei koske käyttäjän IP-osoitteita tai muita tietoja, jotka mahdollistavat tietojen ja käyttäjän välisen yhteyden määrittämisen. Näitä tietoja ja muita käyttäjän henkilötietoja ei tallenneta.

Tietojen tilapäisen tallennuksen oikeusperustana on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Järjestelmän toteuttamaa IP-osoitteen tilapäistä tallentamista tarvitaan, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneeseen. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Verkkosivuston tarjoamista varten tarpeellisten tietojen keräämisen tapauksessa näin tapahtuu, kun senhetkinen istunto lopetetaan.

Verkkosivuston tarjoamista varten tarpeellisten tietojen kerääminen ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on täysin välttämätöntä verkkosivuston käyttämiseksi. Näin ollen käyttäjä ei voi kieltäytyä tästä.

Rekisteröinti

Tarjoamme verkkosivustollamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä henkilötietojen perusteella. Tällöin tiedot syötetään syöttömaskiin, toimitetaan meille ja tallennetaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröinnin puitteissa käsitellään seuraavia tietoja:

asiakkaan koko nimi tai yrityksen koko nimi, sähköpostiosoite, osoite (laskutusosoite ja siitä mahdollisesti poikkeava toimitusosoite, noutopisteeseen tilatessa noutopisteen osoite), puhelinnumero ja vapaaehtoisesti annettava syntymäaika.

Rekisteröintihetkellä tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:

sisäänkirjautumisen päivämäärä ja kellonaika,
tilin luomisen päivämäärä ja kellonaika,
IP-osoite.

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on käyttäjän annettua suostumuksensa EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jos rekisteröintiä tarvitaan sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa käyttäjä on sopimusosapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen käsittelyn oikeusperustana on lisäksi EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Rekisteröinti on käyttäjän edun mukaista, jotta tilaaminen on helpompaa, sillä asiakastilille tallennettuja tilaustietoja on helppo käyttää uudestaan tulevien tilausten yhteydessä. Jos et käyttäjänä halua, että asiakastili luodaan, voit tehdä meille tilauksen myös vierailijana.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Näin tapahtuu rekisteröinnin yhteydessä sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, kun tietoja ei tarvita enää sopimuksen toteuttamiseksi. Myös sopimuksen päättymisen jälkeen on mahdollista, että sopimusosapuolen henkilötietoja on tallennettava sopimukseen tai lainsäädäntöön liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Pitkäaikaiset velkasuhteet edellyttävät henkilötietojen tallentamista sopimuksen voimassaolon ajaksi. Lisäksi on otettava huomioon takuuajat ja tietojen tallentaminen kirjanpito- ja verotarkoituksissa. Tallentamisessa kulloinkin noudatettavia määräaikoja ei voida määrittää kiinteästi, vaan ne on sovittava tapauskohtaisesti tehtyjen sopimusten ja sopimusosapuolten osalta.

Käyttäjänä voit perua rekisteröinnin tai muuttaa sinusta tallennettuja tietoja koska tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@nettilamppu.fi.

Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, kun poistamisen esteenä ei ole sopimukseen tai lainsäädäntöön liittyviä velvoitteita.

Yhteydenottolomake

Tarjoamme verkkosivustollamme käyttöösi yhteydenottolomakkeen, jolla voit ottaa meihin helposti yhteyttä sähköisesti ja esittää meille asiasi. Keräämme yhteydenottolomakkeella vain nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Sinulta pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn lähettämisen yhteydessä ja tällöin viitataan tähän tietosuojailmoitukseen.

Vaihtoehtoisesti yhteyttä voi ottaa käyttämällä tarkoitukseen varattua sähköpostiosoitetta. Tässä tapauksessa tallennetaan käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, jotka toimitetaan sähköpostissa.

Käytämme tietojasi vain asiasi käsittelyä varten ja voimme ottaa sinuun yhteyttä tässä tarkoituksessa annettuja yhteystietoja käyttäen. Näitä tietoja ei käytetä mainontaan tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Yhteydenottolomakkeella tai sähköpostin lähettämisen yhteydessä välitettyjen tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos yhteydenotto koskee sopimuksen tekemistä, käsittelyn oikeusperustana on lisäksi EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Käsittelemme syöttömaskista peräisin olevia henkilötietoja ainoastaan yhteydenoton käsittelyä varten. Sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tapauksessa kyseessä on myös vaadittava oikeutettu etu tietojen käsittelyyn.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Näin tapahtuu yhteydenottolomakkeen syöttömaskista peräisin olevien henkilötietojen ja sähköpostilla lähetettyjen tietojen osalta, kun kulloinenkin käyttäjän kanssa käyty yhteydenpito päättyy. Yhteydenpidon katsotaan päättyneen, kun asiayhteydestä voidaan päätellä, että kyseessä oleva asia on selvitetty loppuun.

Lähettämisen yhteydessä lisäksi kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

Käyttäjä voi perua milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@nettilamppu.fi. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi perua milloin tahansa henkilötietojensa tallentamisen. Tällaisessa tapauksessa yhteydenpitoa ei voida jatkaa.

Kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan tällaisessa tapauksessa.

3. Miten tietojani käytetään ja mahdollisesti luovutetaan kolmansille osapuolille ja mitä tarkoitusta varten näin toimitaan?

Käytämme antamiasi henkilötietoja vastataksemme tiedusteluihisi ja käsitelläksemme verkkokaupassamme tekemäsi tilauksen.

Henkilötietojasi luovutetaan tai siirretään muuten kolmansille osapuolille vain, kun luovuttamista vaaditaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai laskutusta varten tai maksun perimiseksi (esim. lähetysyritys tai maksupalveluntarjoaja) tai kun olet nimenomaisesti antanut tähän suostumuksen. Lisäksi meillä on oikeus luovuttaa henkilötietoja perimistarkoituksissa ja pidätämme itsellämme oikeuden tietojenvaihtoon alalla toimivien suojaamisesta vastaavien tahojen (esim. Schufa) kanssa; näin tapahtuu tietenkin vain, jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät tilanteessa.

Toisinaan pyydämme sinulta tietojen antamista anonyymisti kyselyiden yhteydessä. Tarvitsemme näitä tietoja tehdäksemme tarjonnastamme sinulle kiinnostavampaa ja pitääksemme tietomme aina ajan tasalla. Tällaiset kyselyt ovat tietenkin vapaaehtoisia, ja tietosi kerätään anonyymisti ja käsitellään luottamuksellisesti. Tällöin käyttäjiä ei tunnisteta.

Bazaarvoice

Kun olet ostanut meiltä jotakin, otamme sinuun yhteyttä. Käytämme Bazaarvoicea (Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, Texas 78759) tuotevalikoimamme ja palvelumme optimointiin ja tiedustelemme mielipidettäsi. Palvelun käytön oikeusperustana on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Meillä on oikeutettu etu edellä mainituissa tarkoituksissa säännöksen mukaisesti. Bazaarvoice on US-Privacy Shieldin mukaisesti sertifioitu yritys; US-Privacy Shield on tietosuojasopimus EU:n ja Yhdysvaltojen välillä, ja Bazaarvoiceen sovelletaan näin ollen erityisiä tietosuojaoikeudellisia velvoitteita. Jos sopimusperustaisten palveluiden toteuttaminen sitä edellyttää, annamme kyseiselle palveluntarjoajalle pääsyn henkilötietoihin (nimi ja sähköpostiosoite). Palveluntarjoaja on sopimuksen perusteella velvollinen käsittelemään kaikkia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Lisäksi siltä on sopimuksen perusteella kielletty tietojen käyttö muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Käyttäjä voi perua jatkossa lähetettävien sähköpostien vastaanottamisen milloin tahansa napsauttamalla tilauksen perumiseen liittyvää linkkiä.

Maksujen suorittaminen

Käytämme verkkokaupassamme maksujen suorittamiseen maksujärjestelmiä, jotka ovat ulkoisen maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PAYPAL") tarjoamia. Jos haluat maksaa esimerkiksi luottokortilla tai PayPalilla, luodaan järjestelmässä automaattisesti teknisen käyttöliittymän välityksellä yhteys valitsemaasi verkkomaksujärjestelmään. Antamasi maksutiedot toimitetaan salatussa yhteydessä maksupalveluntarjoajalle ainoastaan maksun suorittamista varten ja tallennetaan ja käsitellään siellä. Tietoja käsitellään ainoastaan edellä mainittua tarkoitusta eli tilauksesi maksun suorittamista varten, missä yhteydessä PAYPALin maksutiedot on toimitettava ilmoittamallesi luottolaitokselle maksun suorittamista ja hyväksymistä varten. Jos valitset maksumenetelmäksi PayPalin, ohjataan sinut käyttöliittymän kautta suoraan kyseiseen maksujärjestelmään, jossa hyväksyt sen jälkeen itse maksumenettelyn käyttämällä asiaankuuluvia kirjautumistietojasi.

Voit tutustua PayPal-maksupalvelun tietosuojasäännöksiin saadaksesi lisätietoa henkilötietojesi keräämisen tarkoituksesta ja tietojesi muusta käsittelystä ja käytöstä. PayPalin tietosuojaseloste on nähtävissä täällä.

Tilauksen seurantaan liittyvät ilmoitukset

Tiedotamme sinua tilauksesi käsittelyn ja toimituksen etenemisestä lähettämällä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tiedotteita prosessin eri vaiheissa. Jos et halua vastaanottaa näitä automaattisia tilannepäivityksiä, voit koska tahansa kieltää viestien lähettämisen klikkaamalla jokaisen sähköpostiviestin lopusta löytyvää peruutuslinkkiä. Seurantaan liittyvien viestien lähetyksen tarkoituksena on tiedottaa asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla tilauksen käsittelyn ja toimituksen etenemisestä. Oikeutemme lähettää asiakkaallemme tiedotteita tilaus- ja toimitusprosessiin liittyen perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohtaan f.

Käytämme toimitusprosessin seurantaan ja siitä tiedottamiseen ulkoista palveluntarjoajaa, joka on parcelLab GmbH, Schillerstrasse 23a, 80336 München, Saksa. Jaamme tämän palveluntarjoajan kanssa seuraavat tilaustasi koskevat tiedot: tilaajan nimi, tilaajan osoite, tilausnumero ja tilaajan sähköpostiosoite. Tietojen jakamisen perusteena on toimitusprosessin etenemisen hallinnointi ja siitä tiedottaminen. Lisätietoa parcelLab GmbH:n tietosuojasta löydät osoitteesta: https://parcellab.com/en/privacy-policy/.

Lähetyspalveluntarjoaja

Tilattujen tuotteiden toimitus tapahtuu yhteistyössä logistiikkapalvelujentarjoajien, kuljetusyritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Näille tahoille voidaan antaa seuraavassa lueteltuja tietoja tilattujen tavaroiden toimitusta, seurantaa tai niistä ilmoittamista varten: etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, noutopisteeseen tilatessa noutopisteen yhteystiedot.

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Tietojen luovuttaminen lakisääteisesti määrätyissä tapauksissa

Haluamme tuoda ilmi, että yksittäistapauksessa olemme oikeutettuja toimivaltaisen laitoksen määräyksestä luovuttamaan tietoja, jos tätä edellytetään lainvalvontaa varten valtioiden poliisiviranomaisten toteuttamiin turvallisuusoperaatioihin.

4. Viittaukset ulkoisiin sosiaalisen median palveluihin

Annamme verkkosivustoillamme linkkejä sosiaalisen median alustoihin: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube ja Twitter. Tämä tapahtuu verkkosivustoillamme olevalla symbolilla, jonka voi tunnistaa kunkin sosiaalisen median alustan logosta ja jossa on linkki kyseisen sosiaalisen median sivullemme. Siihen ei ole liitetty sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin "Tykkää"-painike).

Sosiaalisen median palveluihin johtavien linkkiemme välityksellä mitään tietojasi ei siirretä näille palveluille. Kyse on tavallisista hyperlinkeistä, joiden kautta tietoja ei yleisesti ottaen välitetä. Kun napsautat linkkiä, sinut ohjataan suoraan sosiaalisen median sivustollemme kyseessä olevassa sosiaalisen median palvelussa. Tietoja välitetään vain, jos olet kirjautunut sisään kyseisen sosiaalisen median palvelun käyttötilillesi. Tällöin voit linkittää tai jakaa verkkosivustojemme sisältöjä suoraan sosiaalisen median palvelussa tai YouTuben tapauksessa katsoa YouTube-kanavamme videoita. Tietyissä tapauksissa sosiaalisen median palvelu oppii näin, mitä sisältöjä olet katsonut verkkosivustoillamme.

Linkittämistämme sosiaalisen median palveluista ovat vastuussa ainoastaan seuraavat:

 • Facebookin ja sen verkkosivuston osalta Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Instagramin ja sen verkkosivuston osalta Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Pinterestin ja sen verkkosivuston osalta Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 • YouTuben ja sen verkkosivuston osalta YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;
 • Twitterin ja sen verkkosivuston osalta Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Voit tutustua kunkin sosiaalisen median palvelun tietosuojasäännöksiin saadaksesi lisää tietoa tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta ja tietojesi muusta käsittelystä ja käytöstä sosiaalisen median palveluissa. Tiedot ovat saatavilla internetissä seuraavissa osoitteissa:

Edellä mainituista linkeistä saat tietoa muun muassa yksityisyytesi suojaa koskevista asetuksista ja muista oikeuksistasi, jotka liittyvät tietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön eri sosiaalisen median palveluissa.

Olet itse vastuussa tietojen siirrosta edellä mainituille sosiaalisen median verkkopalveluille toimintasi aktivoituessa siksi, että olet kirjautunut sisään sosiaalisen median tilillesi ja seurannut linkkiä, mikä käynnistää tätä seuraavan tietojen käsittelyn kyseessä olevassa sosiaalisen median palvelussa.

5. Mitä turvatoimia toteutamme tietojesi suojaamiseksi?

Toteutamme useita turvatoimia suojataksemme henkilötietoja riittävässä laajuudessa ja asianmukaisesti.

Tietokantamme suojataan fyysisin ja teknisin toimenpitein sekä menettelyin, joilla tietoihin pääsevät vain erityisesti valtuutetut henkilöt tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Tietojärjestelmämme suojana on ohjelmistopalomuuri, jolla estetään pääsy muista internetiin yhteydessä olevista verkoista. Henkilötietoihin pääsevät vain tietoja tiettyä tehtävää varten tarvitsevat työntekijät. Työntekijämme ovat saaneet turvallisuutta ja tietosuojakäytäntöjä koskevan koulutuksen.

Tietojen keräämisessä ja välittämisessä internetsivustoillamme käytetään standardoitua SSL-salaustekniikkaa. Henkilötiedot siirretään tilausmenettelyn yhteydessä SSL‐salauksella, jonka voi tunnistaa selaimessa esitetystä lukkosymbolista ja osoitepalkin "https://"-merkinnästä.

Älä anna verkkosivustoillemme pääsyyn käyttämääsi salasanaa koskaan kolmansille osapuolille ja vaihda salasanasi säännöllisesti. Älä myöskään valitse verkkosivustoillemme pääsyyn samaa salasanaa, jota käytät muilla verkkosivustoilla salasanasuojattua pääsyä varten (sähköpostitili, verkkopankki jne.). Kun poistut sivustoiltamme, vahvista uloskirjautuminen ja sulje selaimesi välttääksesi tilanteen, jossa käyttäjätilillesi voisi päästä luvaton käyttäjä.

Emme voi taata sähköpostitse tapahtuvan viestinnän täydellistä tietosuojaa.

6. Sähköpostiosoitteen käyttö markkinointitarkoituksiin

Jos tilaat verkkosivuiltamme tuotteita tai palveluita, tai jos ilmoitat sivuillamme muuten sähköpostiosoitteesi, voit saada tilauksiin ja tuotteisiin liittyviä sähköpostiviestejä Lampenwelt GmbH:lta riippumatta siitä, oletko tilannut uutiskirjeemme. Päämääränämme on lähettää sinulle tarpeisiisi tai oletettuihin tarpeisiisi räätälöityä mainontaa, välttäen kannaltasi turhan materiaalin lähettämistä. Vieraillessasi verkkosivuillamme Emarsys käyttää selaimessasi tätä tarkoitusta varten evästeitä, jotka tallentavat mm. käyttämäsi selaintyypit, IP-osoitteesi (salattu ja lyhennetty) sekä istunto- ja evästetunnuksia. Näiden kerättyjen tietojen avulla voimme pseudonymisoida ostoshistoriasi (tilatut tuotteet ja / tai vieraillut tuoteryhmät) ja kohdentaa sen käyttämällesi sähköpostiosoitteelle. Voit poistaa näiden evästeiden käytön selaimesi asetuksissa. Käytämme ostoshistoriastasi keräämäämme tietoa sähköpostitse lähetettävien, henkilökohtaisten tuotesuositusten määritykseen. Voit koska tahansa kieltää kerättyjen tietojen käytön ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@nettilamppu.fi. Lisätietoa Emarsyksestä löydät osoitteesta https://emarsys.com. Laillinen perusta näiden tietojen prosessoinnille on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f, jota hyödynnämme markkinointitarkoituksiin. Voit koska tahansa perua halukkuutesi vastaanottaa markkinointitarkoituksessa lähettämiämme sähköpostiviestejä joko klikkaamalla jokaisen viestin alaosasta löytyvää irtisanoutumislinkkiä tai esimerkiksi ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen info@nettilamppu.fi, jolloin sähköpostiosoitteesi käyttö edellä mainittuihin tarkoituksiin lakkaa. Tietojesi käytön kieltäminen näihin tarkoituksiin on sinulle maksutonta, lukuun ottamatta tietoliikenneoperaattorisi perimää mahdollista maksua perumiseen käyttämästäsi datasta.

6.1. Uutiskirje

Verkkosivumme tarjoaa mahdollisuuden tilata maksuton uutiskirje. Rekisteröityessäsi uutiskirjeen tilaajaksi keräämme syöttömaskin kautta seuraavat tiedot: sähköpostiosoite (pakollinen tieto) sekä vapaaehtoisina tietoina etu- ja sukunimen, syntymäajan ja yritysasiakkailta yrityksen nimen. Antamiesi tietojen prosessointi kestää niin kauan, kuin olet uutiskirjeen tilaaja. Oikeudellinen perusta tietojesi käyttöön tähän tarkoitukseen on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f. Käytämme rekisteröitymiseen kaksivaiheista menetelmää (niin kutsuttu DOI-menetelmä, double-opt-in), joten annettuasi tietosi meille syöttömaskin kautta täytyy sinun vielä vahvistaa uutiskirjetilauksesi sähköpostitse lähettämämme vahvistuslinkin kautta.

Voit koska tahansa perua uutiskirjeen tilauksen, jolloin et enää perumishetkestä lähtien saa uutiskirjeitämme. Tilauksen peruminen tapahtuu joko klikkaamalla jokaisen uutiskirjeemme loppuosasta löytyvää irtisanoutumislinkkiä tai lähettämällä vapaamuotoinen sähköpostiviesti osoitteeseen info@nettilamppu.fi. Uutiskirjetilauksen peruminen on sinulle maksutonta, lukuun ottamatta tietoliikenneoperaattorisi perimää mahdollista veloitusta perumiseen käyttämästäsi datasta. Irtisanoutumisesi kirjauduttua järjestelmäämme ei tietojasi käytetä enää uutiskirjeen lähetykseen.

6.2. Uutiskirjeseuranta

Käytämme lähettämissämme sähköpostiviesteissä niin kutsuttua uutiskirjeseurantaa. Seurantaan sisältyy muun muassa raportointi lähetettyjen sähköpostiviestien avausten lukumäärästä sekä viesteissä käyttämiemme elementtien keräämä klikkausten lukumäärä. Käytämme tätä tekniikkaa määrittääksemme tiettyjen aiheiden kiinnostavuuden ja mitataksemme viestintätoimiemme tehokkuutta. Laillinen perusta uutiskirjeseurannalle löytyy EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdasta f. Keräämämme tiedot tallennetaan pseudonymisoituina. Keräämiämme tietoja ei jaeta minkään tahon kanssa emmekä pyri millään tavalla liittämään keräämiämme tietoja yksittäisiin sähköpostiosoitteisiin.

6.3. Printtimainonta kirjepostin välityksellä

Pidätämme oikeuden lähettää sinulle kirjepostin välityksellä markkinointimateriaalia liittyen tilauksiisi tai tuotteisiimme, esimerkiksi tietoa tarjouksistamme tai tarjouskampanjoistamme. Käytämme tähän tarkoitukseen tilauksesi yhteydessä antamiasi henkilö- ja osoitetietoja. Jos et halua vastaanottaa mainontaa postitse, voit koska tahansa ottaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen info@nettilamppu.fi ja kieltää tietojesi käytön tähän tarkoitukseen. Voit käyttää kommunikointiin myös mitä tahansa muutakin käyttämäämme kommunikointikanavaa. Mainosmateriaalista kieltäytyminen on maksutonta, lukuun ottamatta tietoliikenneoperaattorisi perimää mahdollista veloitusta perumiseen käyttämästäsi datasta.

7. Tietokoneellesi tallennetaan eväste käyttäessäsi verkkosivustojamme. Mitä tämä tarkoittaa?

Käytämme verkkosivustoillamme niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkopalvelimemme lähettää selaimeesi. Ne tallentuvat vain kiintolevyllesi. Evästeitä voi lukea vain se palvelin, joka on asettanut evästeen aiemmin, ja evästeet sisältävät tietoja siitä, mitä olet milloinkin katsellut verkkosivustolla. Evästeet itsessään tunnistavat vain tietokoneesi IP-osoitteen eivätkä tallenna henkilötietoja, esimerkiksi nimeäsi. Evästeisiin tallennettuja tietoja ei yhdistetä henkilötietoihisi (nimi, osoite jne.).

Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkin verkkosivustomme elementit edellyttävät, että haun tekevä selain voidaan tunnistaa myös sivun vaihtamisen jälkeen.

Käytämme verkkosivustollamme lisäksi evästeitä, joilla voidaan analysoida käyttäjien selailukäyttäytymistä.

Voit tutustua täällä täsmällisiin tietoihin sivullamme käytettävistä evästeistä. Samassa paikassa esitetään myös tiedot käyttötarkoituksesta ja tallennuksen kestosta.

Käyttäjistä näin kerätyt tiedot pseudonymisoidaan teknisin menettelyin. Näin ollen tietoja ei ole enää mahdollistaa yhdistää haun tehneeseen käyttäjään. Tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjien muiden henkilötietojen kanssa.

Voit valita itse, sallitko evästeet. Voit muuttaa selainasetuksiasi (yleensä selaimen valikoissa kohta "Asetukset" tai vastaava) ja valita, hyväksytkö kaikki evästeet, saatko tiedon evästeen asettamisesta tai estätkö kaikki evästeet. Toisaalta voit päättää vapaasti, haluatko antaa meille suostumuksesi evästeiden asettamiseen tai haluatko estää evästeet, käyttämällä palkkia, joka esitetään saapuessasi verkkosivustoillemme ensimmäistä kertaa ja jossa viitataan tähän tietosuojailmoitukseen.

Kun annat suostumuksesi palkin välityksellä, hyväksyt sen, että asetamme evästeitä päätelaitteellesi ja että saamme käyttää niitä tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin.

Voit perua suostumuksesi koska tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin tahoihin. Tämä ei vaikuta perumiseen saakka toteutetun, suostumukseen perustuvan tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Tekniikan kannalta tarpeellisia evästeitä käyttäen tehdyn henkilötietojen käsittelyn ja analyysitarkoituksiin tarkoitettujen evästeiden oikeusperustana on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Tekniikan kannalta tarpeellisten evästeiden käytön tarkoituksena on tehdä verkkosivustojen käytöstä helpompaa käyttäjille. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Tällöin edellytetään, että selain voidaan tunnistaa uudelleen myös sivun vaihtamisen jälkeen.

Tekniikan kannalta tarpeellisilla evästeillä kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysievästeiden käytön tarkoituksena on parantaa verkkosivustomme ja sen sisältöjen laatua. Analyysievästeiden avulla saamme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään, ja voimme optimoida tarjontaamme jatkuvasti.

Näihin tarkoituksiin perustuu myös oikeutettu etumme henkilötietojen käsittelyyn EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja siirretään sieltä sivullemme. Näin myös sinä voit käyttäjänä hallinnoida täysin evästeiden käyttöä. Internetselaimesi asetuksia muuttamalla voit ottaa evästeiden asettamisen pois käytöstä tai rajoittaa sitä. Jo tallennettuja evästeitä voi poistaa milloin tahansa. Tämän voi suorittaa myös automatisoidusti. Jos verkkosivustomme evästeet otetaan pois käytöstä, on mahdollista, että kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät ole täysin käytettävissä.

8. Palveluiden käyttö markkinointi- ja analysointitarkoituksissa

a) Käytämme Google Analyticsia. Mitä se tarkoittaa tietojesi kannalta?

Käytämme verkkosivustoillamme Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jota tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joilla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi (vrt. kohta 8). Evästeellä verkkosivuston käytöstäsi saadut tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Jos IP-osoitteen anonymisointi on kuitenkin käytössä tällä verkkosivustolla, Google lyhentää etukäteen IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Koko IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston toimijan toimeksiannosta verkkosivuston käyttösi analysoimiseen, verkkosivustolla tapahtunutta toimintaa koskevien raporttien laatimiseen ja verkkosivuston käyttöön ja internetin käyttöön liittyvien muiden palveluiden tarjoamiseen verkkosivustojen toimijalle. Google Analyticsin puitteissa selaimesi toimittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmasi asetuksista; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tällöin et mahdollisesti voi käyttää täysin kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja. Lisäksi voit estää evästeen luomien ja verkkosivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen sekä käsittelyn Googlelta lataamalla seuraavasta linkistä (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) saatavan selainlaajennuksen ja asentamalla sen.

Selainlaajennuksen asentamisen vaihtoehtona varsinkin mobiilipäätelaitteiden internetselainten osalta on, että estät Google Analyticsin toteuttaman tietojen keräämisen napsauttamalla seuraavaa linkkiä:

Estä Google Analytics

Tällöin laitteeseesi tallennetaan niin kutsuttu Opt-Out-eväste, joka estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi jatkossa käydessäsi tällä verkkosivustolla.

Ota kuitenkin huomioon, että jos poistat evästeet selainasetuksistasi, voi seurauksena olla, että myös Google Analyticsin Opt-Out-eväste poistetaan ja sinun on otettava se uudelleen käyttöön. Saat lisätietoja Google Analyticsin toimintatavoista ja tähän palveluun liittyvistä käyttöehdoista ja tietosuojasäännöksistä osoitteista https://www.google.com/analytics/terms/fi.html ja https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi. Haluamme tuoda lisäksi ilmi, että verkkosivustoillamme Google Analyticsia käytetään yhdessä anonymizeIP-laajennuksen kanssa ja näin ollen IP-osoitteita käsitellään vain lyhennettyinä, jolloin niitä ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön.

b) Käytämme Mouseflow'ta. Mitä se tarkoittaa sinun kannaltasi?

Käytämme verkkosivustollamme Mouseflow'ta. Mouseflow'n toimija on Mouseflow Aps., Flæsketorvet 68, 1711 Kööpenhamina V, Tanska.

Ohjelmistolla voimme analysoida sitä, miten kävijämme käyttävät sivustoamme mittaamalla ja arvioimalla napsautuksia, hiiren liikkeitä ja muuta vastaavaa verkkosivustollamme. Tässä yhteydessä tiedot, jotka käsittävät seurantatunnisteen ja evästeet, välitetään Mouseflow-palvelimelle. Mouseflow anonymisoi saadun IP-osoitteen automaattisesti ja tallentaa sen ainoastaan tässä vieraassa muodossa. Tämän lisäksi verkkosivu antaa kävijöille "unique user identifier" -tunnisteen (UUID). Näin Mouseflow voi tunnistaa verkkosivustoillemme palaavat käyttäjät ilman, että tarvitaan yhteyttä henkilötietoihin (kuten esim. IP-osoite). Verkkosivustoamme käyttäessäsi suostut Mouseflow'n käyttöön. Voit estää Mouseflow'ta keräämästä ja käyttämästä tietojasi seuraavasta linkistä: https://mouseflow.com/opt-out/.

Saat lisätietoja Mouseflow'n tietosuojasäännöksistä ja käyttöehdoista osoitteesta: https://mouseflow.com/opt-out/.

c) Käytämme verkkosivustoillamme ns. retargeting- ja remarketing-tekniikkaa. Mitä tämä tarkoittaa?

Käytämme verkkosivustoillamme niin kutsuttuja retargeting- ja remarketing-uudelleenmarkkinointitekniikoita. Tässä on kyse verkkomarkkinoinnin alan seurantamenettelystä, jossa verkkosivuston kävijät merkitään ja jossa heille tämän jälkeen esitetään kohdennettua mainontaa muilla verkkosivustoilla. Käytämme näitä uusia tekniikoita tehdäksemme tarjonnastamme entistäkin kiinnostavampaa ja tiedottaaksemme sinulle tämänhetkisistä tarjouksista, joita olet tarkastellut jo aiemmin verkkokaupassamme, ja palauttaaksemme tällaiset tarjoukset mieleesi.

Tekniikan kannalta kyse on siitä, että uudelleenmarkkinointipalvelusta riippuen tietokoneeseesi joko tallennetaan lisäeväste tai käytetään selaimeesi jo asetettuja evästeitä (vrt. kohta 8), jotka tunnistavat sinut tai tietokoneesi tai selaimesi internetinkäyttäjäksi niin kutsutun evästetunnisteen avulla yleensä anonyymisti ja jotka kirjaavat selailukäyttäytymisesi ja erityisesti sen, mitä verkkosivustojamme olet hakenut. Tällöin kohdistamispalveluntarjoajat, joiden kanssa teemme yhteistyötä (katso jäljempänä), voivat lukea ja analysoida evästeen. Tämän perusteella kolmannet osapuolet näyttävät sinulle muilla verkkosivustoilla mainoksia tuotteistamme tai suosituksia vastaavista tuotteista esim. personalisoituina mainospalkkeina.

DoubleClickin uudelleenmarkkinoinnin pikselipalvelussa ja Facebookin uudelleenmarkkinointipalvelussa niin kutsutut verkkojäljitteet toimivat evästeiden tavoin, mutta sinä et verkkosivustojemme käyttäjänä havaitse niitä. Verkkojäljitteet tai myös "clear GIF" -kuvat ovat pieniä n. 1 x 1 pikselin kokoisia GIF-tiedostoja, jotka voidaan sisällyttää muun muassa muihin grafiikoihin tai sähköposteihin. Verkkojäljitteet lähettävät IP-osoitteesi, internetosoitteen (URL), ajankohdan, jolloin verkkojäljitettä on tarkasteltu, selaintyyppisi sekä ennalta asetetut evästetiedot verkkopalvelimeen.

Evästeillä tai verkkojäljitteillä selailukäyttäytymisestäsi koottuja tietoja ei voida käyttää siihen, että sinut tunnistettaisiin henkilökohtaisesti verkkosivustojemme kävijäksi. Käytämme tietoja vain tarjontamme parantamiseen ja verkkosivustoillamme tapahtuvan käyttäjien toiminnan (esim. reaktiot mainoskampanjoihin) arviointiin; muunlaista käyttöä tai tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille ei tapahdu. Nämä tiedot ovat anonyymejä, eikä niitä yhdistetä henkilötietoihin tietokoneellasi tai tietokannassa. Joissakin tapauksissa käytämme tätä tekniikkaa myös uutiskirjeessämme.

Voit estää verkkojäljitteet verkkosivustoillamme käyttämällä erilaisia välineitä, esim. webwasher, bugnosys tai AdBlock. Voit estää verkkojäljitteet uutiskirjeessämme määrittämällä sähköpostiohjelmasi niin, että viesteissä ei näytetä HTML-sisältöä. Voit estää verkkojäljitteet myös lukemalla sähköpostisi offline-tilassa. Emme käytä verkkojäljitteitä ilman nimenomaista suostumustasi henkilötietojesi keräämiseen huomaamatta tai tällaisten tietojen välittämiseen kolmansille osapuolille ja markkinointialustoille.

Google DoubleClickin uudelleenmarkkinointipikselit ja Google AdWordsin uudelleenmarkkinointi tai "vastaavat kohderyhmät"

Käytämme verkkosivustoillamme DoubleClickin uudelleenmarkkinointipikseleitä ja Google AdWordsin uudelleenmarkkinointia tai "vastaavia kohderyhmiä"; nämä palvelut tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Näillä palveluilla voimme esittää sinulle verkkokauppaamme liittyviä mainosviestejä, esim. kiinnostavia tuotetarjouksia, muiden sellaisten tarjoajien verkkosivustoilla, jotka myös käyttävät näitä Googlen palveluita ("kumppanit" Google Display Network -verkostossa). Lisäksi voimme muistuttaa sinua viimeistelemään tilauksesi Google AdWordsin uudelleenmarkkinoinnin avulla näyttämällä viestin Google Display Networkin muiden tarjoajien verkkosivustoilla, jos olet keskeyttänyt äskettäin tilauksesi verkkokaupassamme. Tämä tapahtuu evästetekniikkaa käyttäen (vrt. kohta 9).

Google tallentaa tällöin selaimeesi pienen, numeroidun tiedoston (niin kutsuttu evästetunniste), jolla sinut merkitään verkkosivustojemme kävijäksi ja jolla kootaan muita anonyymejä tietoja verkkosivustojemme käytöstä. Tallennamme evästetunnisteen, jota käytetään ainoastaan selaimesi yksiselitteiseen tunnistamiseen mutta ei henkilöllisyytesi tunnistamiseen. Näillä palveluilla ei kerätä tai tallenneta henkilötietojasi.

Käytämme Googlen uudelleenmarkkinointia myös eri laitteiden välillä. Tämä tarkoittaa, että kun aloitat tekemään ostoksia verkkokaupassamme käyttäen älypuhelintasi ja viimeistelet ostokset kannettavassa tietokoneessasi, voimme lähettää sinulle edellä mainittuja personalisoituja mainosviestejä myös toisessa käyttämässäsi laitteessa. Näin tapahtuu kuitenkin vain, jos olet antanut Googlelle suostumuksesi siihen, että Google yhdistää verkko- ja sovellusselaushistoriasi Google-tiliisi ja käyttää Google-tilisi tietoja sinulle verkossa näytettävien mainosten personalisoimiseen. Google käyttää tässä tapauksessa kyseisen kirjautuneen käyttäjän tietoja yhdessä Google Analytics -tietojen kanssa kohderyhmäluetteloiden laatimiseen ja määrittämiseen eri laitteiden välistä uudelleenmarkkinointia varten. Tämän toiminnon tueksi Google Analytics kerää kyseisen käyttäjän Googlen todentamia tunnisteita. Nämä Googlen tiedot liitetään väliaikaisesti Google Analytics -tietoihimme omien kohderyhmiemme luomista varten.

Tarkasta Google-tilisi yksityisyysasetukset estääksesi Googlelta verkko- ja sovellusselailuhistoriasi liittämisen Google-tiliisi.

Jotta sinua voidaan muistuttaa verkkokaupassamme keskeytyneestä tilauksesta viestillä, Googlelle ei toimiteta mitään henkilötietoja vaan vain tieto siitä, että olit tekemässä määritetyllä evästetunnisteella tilausta verkkokaupassamme ja tilaus keskeytyi, sekä tieto aiotun tilauksen kokonaisarvosta ("ostoskorin tietojen luovuttaminen").

Saat lisätietoja Googlen uudelleenmarkkinointipalveluista, näiden palveluiden tietojenkäsittelyn yksityiskohdista ja Googlen vastaavista tietosuojasäännöksistä osoitteesta https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fi.

Voit ottaa Googlen evästeiden käytön pysyvästi pois käytöstä lataamalla seuraavasta linkistä https://www.google.com/settings/ads/plugin saatavan selainliitännäisen ja asentamalla sen tai napsauttamalla asiaan liittyvää kieltäytymistä koskevaa linkkiä ylempänä tässä osiossa ja seuraamalla tällöin mahdollisesti esitettäviä lisäohjeita. Googlen Mainosvalinnat-sivulla voit itse päättää, mitä mainoksia näet, ja ottaa yksilölliset mainokset pois käytöstä.

Criteo

Käytämme verkkosivustoillamme lisäksi Criteo-palveluita ("Criteo"), joita tarjoaa Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Pariisi, Ranska (https://www.criteo.com/). Tässä palvelussa on myös kyse, kuten edellä on yleisesti kuvattu, uudelleenmarkkinointipalvelusta, joka yhdistää lukuisia kolmansia osapuolisia samaan verkostoon käyttäjäkohtaisten mainosten ja muiden myynninedistämisvälineiden levittämiseksi mahdollisimman laajalti.

Criteo asettaa selaimeesi anonyymin selainevästeen ("tagging"), kun käyt verkkosivustoillamme. Saat tällöin "tagattuna" käyttäjänä anonyymin tunnisteen, eikä mitään henkilötietoja kerätä Criteon mukaan. Tämä selaineväste jäljittää vain sellaiset tuotteet, joita olet katsellut verkkosivustoillamme tai käymilläsi verkkosivustoilla. Selainevästeellä sinut voidaan tunnistaa käydessäsi muillakin verkkosivustoilla, joiden toimija käyttää myös Criteoa, ja voimme upottaa sivustoille mainoksia, jotka on kohdistettu yksilöllisesti sinulle.

Saat lisätietoja Criteosta, tämän palvelun tietojenkäsittelyn yksityiskohdista ja Criteon vastaavista tietosuojasäännöksistä osoitteesta http://www.criteo.com/privacy/.

Voit poistaa Criteon käytön selaimessasi tämän linkin kautta http://www.criteo.com/privacy/.

Google AdWords Conversion Tracking

Käytämme verkkosivustoillamme Google AdWords Conversion Tracking -toimintoa, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Kun napsautat Googlen AdWords-mainosta, tietokoneellesi tallennetaan niin kutsuttu Conversion-Tracking-eväste. Tämä eväste on voimassa 30 päivää eikä sisällä henkilötietoja, joten emme voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti.

Conversion Tracking -toiminnon avulla voimme me ja Google tunnistaa, mitä AdWords-mainoksia olet napsauttanut ja oletko siirtynyt näistä mainoksista verkkosivustoillemme, jos käyt verkkosivustoillamme ja jos evästeen voimassaolo ei ole päättynyt. Saamme Googlelta oman evästeen, joka eroaa tämän Google-palvelun muiden asiakkaiden evästeistä niin, että voimme mitata vain omien evästeidemme levinneisyyttä kaikkien Googlen AdWords-palvelun asiakkaiden verkkosivustojen sijasta. Evästettä käytetään oman Conversion-tilastoinnin laatimiseen asiakkaista, jotka käyvät verkkosivustoillamme AdWords-mainosten välityksellä

Voit perua osallistumisesi Googlen AdWords Conversion Trackingiin poistamalla selaimesi asetuksista Googlen Tracking-evästeiden tallentamisen. Tällöin sinua ei lisätä Conversion-Tracking-tilastointiimme.

Saat lisätietoja Googlen AdWords Conversion Trackingistä, tämän palvelun tietojenkäsittelyn yksityiskohdista ja Googlen vastaavista tietosuojasäännöksistä osoitteesta http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Kaikkia palveluita käytetään mainos- ja markkinointitarkoituksissa sitä varten, että tarjonnastamme voidaan tehdä kiinnostavampaa ja että sinulle voidaan tarjota parempi ostokokemus. Kuten edellä yksittäisten palvelujen yhteydessä on kuvattu, suhtaudumme tietosuojaa koskeviin oikeuksiisi vakavasti, joten voit kieltäytyä kaikista palveluista ja kerromme sinulle etukäteen näistä tietosuojailmoituksista. Edellä mainittujen tietojenkäsittelymenettelyjen oikeusperustana on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Optimizely

Tämä verkkosivusto käyttää Optimizely-verkkoanalysointipalvelua, jonka tarjoaa Optimizely, Inc. ("Optimizely"). Optimizely käyttää evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joilla voidaan analysoida sitä, miten käytät verkkosivustoa. Evästeellä verkkosivuston käytöstäsi saadut tiedot siirretään yleensä Optimizelyn palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Jos IP-osoitteen anonymisointi on kuitenkin käytössä tällä verkkosivustolla, Optimizely lyhentää etukäteen IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Koko IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Optimizelyn palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Optimizely käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston toimijan toimeksiannosta verkkosivuston käyttösi analysoimiseen ja verkkosivustolla tapahtunutta toimintaa koskevien raporttien laatimiseen. Optimizelyn puitteissa selaimesi toimittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Optimizelyn tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmasi asetuksista; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tällöin et mahdollisesti voi käyttää täysin kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.

Lisäksi voit ottaa Optimizely-Trackingin pois käytöstä milloin tahansa (ja estää näin evästeellä luotujen ja verkkosivuston käyttöösi liittyvien tietojen, mukaan lukien IP-osoitteesi, keräämisen ja käsittelyn Optimizelylta) seuraamalla ohjeita osoitteessa http://www.optimizely.com/opt_out.

Prudsys

Tämä verkkosivusto käyttää Prudsysia henkilökohtaisia tuotesuosituksia varten. Tässä Prudsys käyttää ostohistoriaasi. Tällaisia tietoja ovat erityisesti tiedot tuotteista ja tuoteryhmistä, joita olet jo katsellut, etsinyt tai ostanut. Nämä tiedot tallennetaan pseudonymoituina, ja niitä käsittelee prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. Käytämme näitä tietoja antaaksemme sinulle henkilökohtaisia tuotesuosituksia ja parantaaksemme ostokokemustasi. Voit kieltää milloin tahansa selailukäyttäytymisesi analysoinnin. Ota huomioon, että tällaisessa tapauksessa emme voi antaa sinulle enää räätälöityjä suosituksia tässä selaimessa.

Välittäminen affiliate-verkkojen kautta

Lampenwelt tekee yhteistyötä eri affiliate-verkkojen kanssa. Niihin on rekisteröity eri julkaisijoita, jotka mainostavat tuotteitamme verkkosivustoillaan. Jos napsautat mainostamme, sinut ohjataan verkkosivustollemme. Välityspalkkioiden laskemiseksi affiliate-verkot määrittävät meille välitetyt ostokset näiden yritysten osalta, mitä varten verkoissa käytetään myös evästeitä. Asiaankuuluva palkkio lasketaan niiden välitysten mukaan, joiden voidaan osoittaa kuuluvan selvästi tietylle julkaisijalle. Välitystoiminnasta saadut tiedot voidaan ohjata edelleen tarkastamista varten sille alustalle tai julkaisijalle, joka on aloittanut välityksen. Tarkalleen ottaen teemme yhteistyötä seuraavan affiliate-verkoston kanssa:

Adtraction

Evästeiden tallentamisen oikeusperustana on annettu suostumus (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Välitystoiminnan yhteydessä kerättyjen tietojen muu käsittely tapahtuu kolmen vuoden kuluessa EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohdan nojalla. Voit estää evästeiden asettamisen selaimesi asetusten avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet rekisteröity EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, ja sinulla on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjään nähden:

Tietoihin pääsy, tietojen oikaiseminen, käsittelyn rajoittaminen ja tietojen poistaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus päästä maksutta sinusta tallentamiimme tietoihin, niiden alkuperään ja vastaanottajiin sekä saada tiedot tietojenkäsittelyn tarkoituksesta verkkosivustoillamme. Lisäksi sinulla on oikeus oikaista ja poistaa henkilötietojasi ja rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät.

Tietojen siirron oikeus

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille rekisterinpitäjänä, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voimme noudattaa tämän oikeuden mukaista velvollisuutta antamalla saataville CSV Export -tiedoston käsittelemistämme asiakastiedoistasi.

Ilmoituksen saamisen oikeus

Jos olet käyttänyt oikeuttasi oikaista tai poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä rekisterinpitäjään nähden, tämän velvollisuutena on ilmoittaa kaikille niille, jotka ovat ottaneet vastaan sinua koskevia henkilötietoja, tästä tietojen oikaisusta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoosi nämä tietojen vastaanottajat.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa erityisestä tilanteestasi johtuvasta perustellusta syystä milloin tahansa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, henkilötietojasi ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

Tietosuojalainsäädäntöön liittyvien suostumusilmoitusten peruminen

Lisäksi voit perua milloin tahansa meille antamasi suostumuksen tulevaisuuden osalta jäljempänä esitettyjä yhteystietoja käyttäen.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

 1. on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten,
 2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi, tai
 3. perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Tällaiset päätökset eivät saa kuitenkaan perustua EU:n tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on toteutettu.

Edellä luetelmakohdissa (1) ja (3) tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät täältä: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

10. Tämän tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tilanteen mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta. Käy siksi säännöllisesti kotisivuillamme tutustumassa tietosuojaselosteen mahdollisiin muutoksiin.

Versio: syyskuu 2020

Lampenwelt GmbH
Seelbüde 13
D-36110 Schlitz, Saksa

Puhelin: +358 9 3157 9451
Sähköposti: info@nettilamppu.fi
www.nettilamppu.fi

 • Ilmainen toimitus väh. 99 euron tilauksille*
 • 30 päivän palautusoikeus
 • Turvalliset ostokset

Erityistarjouksia ainoastaan uutiskirjeen tilaajille!

Tilaa uutiskirjeemme ja saat 10 :n etukupongin*!

10 Voucher

*Vähimmäistilausraja 75 €. Lunastettavissa nettilamppu.fi-verkkokaupassa yhteen tilaukseen. Voimassa 31.3.2022 asti. Etukoodi on voimassa 21 päivän ajan sen lähetyksestä laskien. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen koska vain yhdellä klikkauksella.